nieuwbouw_jaren30_a

Samen met u bouwen aan planvorming! Door prettig persoonlijk contact en het stellen van de juiste vragen komen uw ideeën en wensen ter sprake. Deze samenwerking is van onschatbare waarde! U als opdrachtgever bruist van de ideeën en Eelco Ekker ziet het elke keer weer als een uitdaging om deze ideeën te vertalen in een haalbaar plan.

Het kan gaan om;

  • Bouwkundig advies voor aankoop, beheer of planontwikkeling van panden;
  • Ontwerp en planvorming van nieuwbouw;
  • Verbouw initiatieven;
  • Energiezuinigheid, duurzaamheid en energetische oplossingen; (zonne-energie, zonneboilers)
  • Omgevingsvergunning, bestekken en begrotingen;
  • Advies en begeleiding bij aanbestedings- en uitvoeringtrajecten.

Bel gerust om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek!  Een overleg is vaak al voldoende om uw ideeën om te zetten in plannen. Ontdek onze efficiënte en doordachte manier van werken zodat het voor u direct voordeel oplevert in de plankosten.