Samen met u bouwen aan planvorming!

Door prettig persoonlijk contact en het stellen van de juiste vragen komen uw ideeën en wensen ter sprake. Deze samenwerking is van onschatbare waarde! U als opdrachtgever bruist van de ideeën en Eelco Ekker ziet het elke keer weer als een uitdaging om deze ideeën te vertalen in een haalbaar plan.

Uw klantvraag is uniek en staat op zichzelf. Na 20 jaar ervaring weet ik als geen ander dat uw situatie bijzonder is en vraagt om een eigen aanpak.

Hieronder vindt u overzicht van de bureau- instrumenten die we voor u kunnen inzetten in bestaande en nieuwe ontwerpen, ingedeeld in de categorieën, Bouwadvies- Monumentenadvies & Architectuur.

DIENSTEN Bouwadvies

 • bouwkundig advies
  • aankoopadvies- aankoopbegeleiding
  • bouwschade inventarisatie- contraexpertise verzekering
  • splitsingstekeningen woonhuizen appartementen
 • bouwkundig beheer
  • conditiemeting- bouwkundige staat- bouwinspectie
  • werkomschrijving- klein en grootonderhoud
  • bouwadministratie uitvoering, schema meer- minderwerken
  • bouwbegeleiding toezicht
  • oplevering, financiële controle- goedkeuring facturen
  • VvE beheer- bouwkundig advies- ondersteuning
 • bouwkundig onderzoek
  • verduurzaming energiebesparing, thermografisch onderzoek
  • vocht- lekkage detectie, bouwfysische problemen
  • constructieve problemen aan metselwerk- beton- houtconstructies

DIENSTEN Monumentenadvies

 • Klein- Grootonderhoud (instandhouding)
  • bouwkundige tekenwerk- historische details- werk- productietekeningen
  • subsidieaanvraag BRIM-regeling
  • instandhouding BRIM- regeling
  • werkomschrijving BRIM- regeling
  • meerjaren- instandhoudingsbegroting
  • financiële- inhoudelijke verantwoording subsidies
 • Restauratie- Deel-restauratie
  • inventarisatie visie haalbaarheid restauratie
  • opmeting bouwwerken bouwdelen
  • bouwhistorisch onderzoek
  • planontwikkeling restauratie
  • bouwkundige tekenwerk- historische details- werk- productietekeningen
  • restauratie bestek- werkomschrijvingen
  • bouwbegeleiding restauratie
  • bouwadministratie uitvoering
  • financiële- inhoudelijke verantwoording subsidies
 • Reconstructie- transformatie
  • historische reconstructie in nieuw programma
  • transformatie plan- herbestemming
  • concept verduurzaming- energiebesparing
  • erf en terreinindeling bij nieuw gebruik

DIENSTEN Architectuur

 • inventarisatie- visie- haalbaarheid, wensen opdrachtgever
 • harmonische architectuur
  • schets- voorlopig- definitief ontwerp
  • interne- verbouwing
  • aanbouw uitbreiding
  • klassieke nieuwbouw
  • bijgebouwen- carports
  • bouwkundige tekenwerk- werk- productietekeningen
 • vergunningsprocedure gemeente- welstand
 • aanvraag subsidie duurzaamheid energiebesparing.

Bel gerust om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek! Een overleg is vaak al voldoende om uw ideeën om te zetten in plannen.