Samen met u bouwen aan planvorming!

Door prettig persoonlijk contact en het stellen van de juiste vragen komen uw ideeën en wensen ter sprake. Deze samenwerking is van onschatbare waarde! U als opdrachtgever bruist van de ideeën en Eelco Ekker ziet het elke keer weer als een uitdaging om deze ideeën te vertalen in een haalbaar plan.

Eelco ontwerpt en adviseert vanuit de Hollandse bouwtraditie. Door jarenlange ervaring in de restauratie, begrijpt Eelco als geen ander de taal van het Hollands Bouwen. Deze kennis past hij toe in bestaande en nieuwe ontwerpen.

Voor stichting RIBO en Bouwradius verzorgt Eelco Ekker diverse trainingen over het restauratieambacht en het Hollands Bouwen. Zodat deze kennis wordt overgedragen aan vaklieden.

Bel gerust om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek!  Een overleg is vaak al voldoende om uw ideeën om te zetten in plannen.

Ontdek mijn efficiënte en doordachte manier van werken zodat het voor u direct voordeel oplevert in de plankosten.