Over admin

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
So far admin has created 7 blog entries.

Restauratie & Herbestemming

Restauratie

Waarom is een historisch stadcentrum, of het landelijk gebied zo aantrekkelijk? Omdat we genieten van historische gebouwen. Historische gebouwen hebben een eigen karakter. Zij bepalen de omgeving van een stad, landschap of dorp. Met die aandacht en waardering, lijkt het vanzelfsprekend dat we goed letten op ons erfgoed.

Echter, het behouden van historische gebouwen gaat niet vanzelf. Behoud en investeren blijft noodzakelijk en een goed advies cruciaal.

Bij restauratie, ligt de aandacht op het herstellen van de bouwkundige conditie. De bouwdelen zoals fundering, gevels, daken worden dan aangepast aan de eisen van de tijd. De integratie van comfortverhogende en energiezuinige voorzieningen zoals het isoleren van daken, speelt hierbij een grote rol. In een restauratieplan worden dit soort facetten opgenomen, inclusief de benodigde wet en regelgeving.

Herbestemming

Woonhuizen, boerderijen, kerken, scholen, industriële gebouwen zoals oude fabrieken of voormalige kazernecomplexen zijn vaak markante gebouwen. Ze liggen meestal letterlijk in het hart van de gemeenschap en zijn gezichtsbepalend. Dikwijls bezitten deze gebouwen een architectuur die nog wat aarzelend erkenning krijgt.

Vanwege veranderende tijden, functieverlies en leegstand treedt het verval in. Uiteindelijk rest er niets anders dan te slopen. Herbestemming of transformatie kan dan juist een goed instrument zijn om het verleden in een nieuwe setting levend te houden.

Gedurende dit proces is een heldere visie essentieel. Ekker Bouw & Monumentenadvies adviseert en begeleidt daarin graag.
 

Restauratie & Herbestemming2015-01-14T09:13:01+01:00

Monumentenadvies

Samen met u bouwen aan planvorming! Door prettig persoonlijk contact en het stellen van de juiste vragen komen uw ideeën en wensen ter sprake. Deze samenwerking is van onschatbare waarde! U als opdrachtgever bruist van de ideeën en Eelco Ekker ziet het elke keer weer als een uitdaging om deze ideeën te vertalen in een haalbaar plan.

dienstenHet kan gaan om:

  • Het opstellen van restauratie en onderhoudsplannen;
  • Begrotingen en planningen die voldoen aan de richtlijnen voor Duurzame Monumentenzorg;
  • Advies bij de begeleiding van subsidie/vergunningstrajecten;
  • Begeleiding bij de uitvoering van de (jaarlijks terugkerende) restauratiewerkzaamheden.

Zo nodig werkt Ekker Bouw & Monumentenadvies samen met uitgebreid netwerk van deskundige restauratiespecialisten zoals kunsthistorici, landschapsadviseurs, constructeurs en kleurendeskundigen van interieur en exterieur.

Bel gerust om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek!  Een overleg is vaak al voldoende om uw ideeën om te zetten in plannen. Ontdek onze efficiënte en doordachte manier van werken zodat het voor u direct voordeel oplevert in de plankosten.

Monumentenadvies2017-11-29T09:05:32+01:00

Bouwhistorie & Interieuronderzoek

Bouwhistorie

Voor het in stand houden van monumenten is kennis van de bouwhistorie onontbeerlijk. Het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek is een vak apart!

Het lezen en vertalen van de geschiedenis van een monument, is een bundeling van kennis uit de gebieden van bouwkunst, cultuurhistorie en historische ambachtstechnieken. Door bouwhistorisch onderzoek kan Ekker Bouw & Monumentenadvies u vertellen over de bouwgeschiedenis en in welke mate deze geschiedenis van belang is voor uw planvorming.

De mate van aantasting van de geschiedenis bepaald vaak de haalbaarheid van planvorming en het toekomstig gebruik van monumenten. Een deskundig advies kan u veel tijd en geld besparen. Ekker Bouw & Monumentenadvies is gespecialiseerd in bouwhistorisch onderzoek.

In het kader van de WABO kunnen gemeentes u zelfs verplichten om voorafgaand aan planvorming bouwhistorisch onderzoek te verrichten. Ekker Bouw & Monumentenadvies vertelt u wat er mogelijk is op dit gebied.

 

Interieuronderzoek

Bij restauraties wordt vaak meer aandacht besteed aan het exterieur dan het interieur. Vaak worden originele details tijdens de restauratie nog wel gespaard, echter het totale ensemble van het interieur (afwerking en kleurstelling) worden vergeten. Een interieur restauratie is zeer complex, met een enorme gevarieerdheid aan materialen, uiteenlopende klimatologische omstandigheden, verschillende kleurstellingen en materiaal profileringen.

Ekker Bouw & Monumentenadvies besteed veel aandacht aan het historische interieur. De belevingswaarde en de historische context staan hierbij centraal. Bij restauraties worden de aanwezige elementen zorgvuldig behouden. Dankzij een gedegen interieuronderzoek kunnen ontbrekende belegstukken, vouwblinden, vensterbanken, architraaflijsten weer zorgvuldig worden aangebracht.  De historische kleur en  wandafwerkingen zoals wandbespanningen, tegels of een sober boerderij behang worden hierbij niet vergeten.

Bouwhistorie & Interieuronderzoek2015-01-14T08:59:06+01:00

Bouwadvies

nieuwbouw_jaren30_a

Samen met u bouwen aan planvorming! Door prettig persoonlijk contact en het stellen van de juiste vragen komen uw ideeën en wensen ter sprake. Deze samenwerking is van onschatbare waarde! U als opdrachtgever bruist van de ideeën en Eelco Ekker ziet het elke keer weer als een uitdaging om deze ideeën te vertalen in een haalbaar plan.

Het kan gaan om;

  • Bouwkundig advies voor aankoop, beheer of planontwikkeling van panden;
  • Ontwerp en planvorming van nieuwbouw;
  • Verbouw initiatieven;
  • Energiezuinigheid, duurzaamheid en energetische oplossingen; (zonne-energie, zonneboilers)
  • Omgevingsvergunning, bestekken en begrotingen;
  • Advies en begeleiding bij aanbestedings- en uitvoeringtrajecten.

Bel gerust om een afspraak te maken voor een vrijblijvend gesprek!  Een overleg is vaak al voldoende om uw ideeën om te zetten in plannen. Ontdek onze efficiënte en doordachte manier van werken zodat het voor u direct voordeel oplevert in de plankosten.

Bouwadvies2017-11-29T09:05:33+01:00

Beheer & Onderhoud

Inzage hebben in de bouwkundige conditie van uw gebouw is van groot belang. Niet alleen voor de restauratiekosten, maar ook voor de totale financiële analyse. Door middel van een bouwkundige inspectie onderzoekt Eelco Ekker op systematische wijze de gebreken. Zo wordt helder welke werkzaamheden en kosten prioriteit hebben. Een overzichtelijk meerjaren onderhoudsplan is voor u het kompas om uw gebouw te beheren.

Voor instandhouding van monumenten kunt u in aanmerking komen voor subsidie, fiscale voorzieningen of andere regelingen. Daarbij is een periodiek instandhoudingsplan van groot belang. Bij wijzigingen aan een monument is het bovendien verplicht een bouw en monumentenvergunning aan te vragen. Ekker Bouw & Monumentenadvies verzorgt voor u de gehele procedure en treedt in overleg met de diverse instanties.

Beheer & Onderhoud2015-01-14T08:51:20+01:00

Subsidie & Vergunningen

Subsidie

Voor behoud van een historisch gebouw zijn subsidie en vergunningen vaak noodzakelijk. Hoe komt u als eigenaar erachter of u in aanmerking komt voor een bepaalde subsidie? Vanaf welk moment moet er een vergunning aangevraagd worden?

Een deskundig advies kan u veel tijd en geld besparen. Ekker Bouw & Monumentenadvies is gespecialiseerd in subsidies voor historische gebouwen. Dit kunnen subsidies zijn op Europees, Rijks, Provinciaal of gemeentelijk niveau. Daarnaast bestaan er diverse kleine fondsen voor restauratie, herbestemming, erfgoededucatie en cultuurtoerisme. Ekker Bouw & Monumentenadvies vertelt u wat er mogelijk is op dit gebied.
 

Vergunningen

Voor behoud van een historisch gebouw zijn subsidie en vergunningen vaak noodzakelijk. Hoe komt u als eigenaar erachter of u in aanmerking komt voor een bepaalde subsidie? Vanaf welk moment moet er een vergunning aangevraagd worden?

Een deskundig advies kan u veel tijd en geld besparen. Ekker Bouw & Monumentenadvies is gespecialiseerd in het aanvragen van vergunningen voor historische gebouwen. Of het nu een bouw of een monumentenvergunning betreft, Ekker Bouw & Monumentenadvies vertelt u wat er mogelijk is op dit gebied.
 

Subsidie & Vergunningen2015-01-14T09:35:33+01:00

Ontwerp & Bouwkunst

Het inpassen van een nieuw ontwerp bij monumenten en historische gebouwen is een behoorlijke opgave. Kennis van de bouwkunst, vormentaal en oude geometrische technieken is van groot belang. Zoals de gulden snede’, die door veel bouwmeesters vroeger werden gebruikt bij de bouw van bijvoorbeeld kerken in de gotiek.

Ontwerpen vanuit bouwkunst gaat verder dan de vormentaal uit hedendaagse architectuur. Met een scherp oog voor constructies, toegepaste technieken en materialen, kan een nieuw ontwerp tot stand komen op basis van deze uitgangspunten. Eelco Ekker heeft hierin specifieke expertise opgebouwd. Zijn ontwerpen zijn ingetogen, sierlijk en met respect voor het gebouw en haar omgeving, vormgegeven. Door persoonlijk contact gedurende het ontwerpproces worden de wensen van de opdrachtgever vertaald op papier.

Ontwerp & Bouwkunst2015-03-30T09:11:44+02:00
Ga naar de bovenkant