Inzage hebben in de bouwkundige conditie van uw gebouw is van groot belang. Niet alleen voor de restauratiekosten, maar ook voor de totale financiële analyse. Door middel van een bouwkundige inspectie onderzoekt Eelco Ekker op systematische wijze de gebreken. Zo wordt helder welke werkzaamheden en kosten prioriteit hebben. Een overzichtelijk meerjaren onderhoudsplan is voor u het kompas om uw gebouw te beheren.

Voor instandhouding van monumenten kunt u in aanmerking komen voor subsidie, fiscale voorzieningen of andere regelingen. Daarbij is een periodiek instandhoudingsplan van groot belang. Bij wijzigingen aan een monument is het bovendien verplicht een bouw en monumentenvergunning aan te vragen. Ekker Bouw & Monumentenadvies verzorgt voor u de gehele procedure en treedt in overleg met de diverse instanties.