Bouwhistorie

Voor het in stand houden van monumenten is kennis van de bouwhistorie onontbeerlijk. Het uitvoeren van bouwhistorisch onderzoek is een vak apart!

Het lezen en vertalen van de geschiedenis van een monument, is een bundeling van kennis uit de gebieden van bouwkunst, cultuurhistorie en historische ambachtstechnieken. Door bouwhistorisch onderzoek kan Ekker Bouw & Monumentenadvies u vertellen over de bouwgeschiedenis en in welke mate deze geschiedenis van belang is voor uw planvorming.

De mate van aantasting van de geschiedenis bepaald vaak de haalbaarheid van planvorming en het toekomstig gebruik van monumenten. Een deskundig advies kan u veel tijd en geld besparen. Ekker Bouw & Monumentenadvies is gespecialiseerd in bouwhistorisch onderzoek.

In het kader van de WABO kunnen gemeentes u zelfs verplichten om voorafgaand aan planvorming bouwhistorisch onderzoek te verrichten. Ekker Bouw & Monumentenadvies vertelt u wat er mogelijk is op dit gebied.

 

Interieuronderzoek

Bij restauraties wordt vaak meer aandacht besteed aan het exterieur dan het interieur. Vaak worden originele details tijdens de restauratie nog wel gespaard, echter het totale ensemble van het interieur (afwerking en kleurstelling) worden vergeten. Een interieur restauratie is zeer complex, met een enorme gevarieerdheid aan materialen, uiteenlopende klimatologische omstandigheden, verschillende kleurstellingen en materiaal profileringen.

Ekker Bouw & Monumentenadvies besteed veel aandacht aan het historische interieur. De belevingswaarde en de historische context staan hierbij centraal. Bij restauraties worden de aanwezige elementen zorgvuldig behouden. Dankzij een gedegen interieuronderzoek kunnen ontbrekende belegstukken, vouwblinden, vensterbanken, architraaflijsten weer zorgvuldig worden aangebracht.  De historische kleur en  wandafwerkingen zoals wandbespanningen, tegels of een sober boerderij behang worden hierbij niet vergeten.