Molens zijn prachtige werktuigen welke vaak beeldbepalend zijn voor een stads-of dorpsgezicht. Verbluffend is dat er met sobere VOC- houttechnieken, industriële werktuigen werden gebouwd, welke volledig op eigen kracht functioneren. Vanuit technisch oogpunt zeer vernuftig. De eenvoud, de doelmatigheid en de schoonheid van deze categorie monumenten is zeer karakteristiek. Molens zijn ons nationaal symbool, internationaal, onze ambassadeurs! Daarnaast zijn ze belangrijke vertegenwoordigers van het Hollands Bouwen. Vele generaties, jong en oud blijven zich verbazen over deze markante werktuigen. Reden te meer om er dus zuinig op te zijn en te blijven!

Het in stand houden van molens en met name molentechniek is een bijzondere tak van sport, binnen de monumentenwereld. Eelco Ekker heeft deze expertise in huis en heeft in zijn loopbaan, meerdere molens gerestaureerd en onderhouden.

Naast zijn bureau heeft Eelco, afgelopen decennia vrijwillig een bestuursfunctie van de Stichting de Overijsselse Molens vervuld. Deze stichting adviseert provinciebreed eigenaren en beleidsmakers, bij in het in stand houden van Molens. Daarnaast heeft Eelco, in deze periode deelgenomen aan de molenadviesraad welke het rijk adviseert omtrent nationaal molenbeleid. Uw molen is bij Eelco in goede handen!