Met respect voor historie. Eelco Ekker heeft veel waardering voor monumenten. Ze zijn een afspiegeling van onze bouwcultuur en ze vertellen ons ieder hun eigen verhaal over het Hollands Bouwen. Daarom is het van groot belang dat zij hun verhaal kunnen blijven vertellen. Restaureren is een vak apart, het restauratieproces is complex. Jarenlange ervaring, vakmanschap en deskundigheid dient aanwezig te zijn als er een monument onderhanden wordt genomen. Helaas is de praktijk vaak anders. Kennis en expertise vloeien in snel tempo de sector uit. Angstvallig tracht men nu de overgebleven expertise te borgen met papieren richtlijnen en certificaten. Eelco Ekker gelooft meer in het doorgeven van expertise, vakmanschap en kennisoverdracht. Daarom geeft hij geregeld restauratietrainingen, om zo zijn schat aan kennis en ervaring te delen met vakgenoten.