Als jongen was ik al gefascineerd door oude gebouwen. Ik kwam graag op zolders om te kijken hoe de constructie in elkaar stak. Het is dus niet vreemd dat ik me later verder specialiseerde in de restauratietechniek. Het mogen werken aan deze bijzondere gebouwen is nog elke dag een voorrecht'.

Met respect voor historie

De voorliefde voor ambachtelijke technieken, oude gebouwen en natuurlijke materialen heeft ertoe geleid dat Eelco zich specialiseerde in de restauratie en het Hollands Bouwen.

Deze opgedane kennis en ervaring zet Eelco graag in bij allerlei vraagstukken omtrent historische gebouwen. Of het nu een interne verbouwing betreft, een nieuwe aanbouw of een zorgvuldige restauratie.

In de afgelopen 20 jaar heeft hij een staat van dienst opgebouwd in het verwezenlijken van verbouwingen, nieuwbouw, herbestemmingen en zorgvuldige restauraties. Waarbij het accent ligt op kwaliteit, maatwerk, duurzaamheid en energiezuinigheid.

Eelco Ekker (1979) is van huis uit bouwkundig ingenieur met als specialisatie restauratietechniek. Een brede kennis vindt hij belangrijk in dit vak. Dat blijkt uit zijn opleidingen: HTS bouwkunde/ restauratietechniek, NVM vastgoedmanagement en Master of Business Administration (MBA).

Hollands Bouwen

In Eelco's ontwerpen zie je de passie voor de Hollandse Bouwkunst! Natuurlijke materialen gecombineerd met een tijdloze vormgeving. Hollands Bouwen is een stijl, die sober, functioneel, verfijnd en tijdloos is.

In zijn ontwerpen en stijladviezen gebruikt Eelco de rijke historie en monumentale accenten als basis en voegt daar eigentijdse elementen harmonieus aan toe.

Karakteristiek, ingetogen en stoer, met respect voor historie en aandacht voor woonbeleving, details en energiebesparing.

Visie

Volgens Eelco ontstaat een goed ontwerp of bouwplan door samenwerken en meedenken! Samen, in een ongedwongen sfeer, vrij denken over uw toekomstige woonsituatie, en daarbij stil te staan is, voor Eelco erg belangrijk. Want zijn ervaring is dat dit moment in het proces, het verschil maakt.

In een goed ontwerp is gewoond, geleefd en gewerkt voordat er maar ook een steen gelegd is. De klant staat centraal en de ontwerper- adviseur zorgt voor de vertaling van de woonwensen binnen de kaders.

Daarnaast is een goede relatie met instanties en overheden van groot belang om het beoogde ontwerp- bouwplan te kunnen verwezenlijken. Dat vraagt om een integrale samenwerking waarbij in een vroeg stadium alle partijen aan tafel zitten.

Ontzorgen & Genieten

Een intensief voortraject is een waardevolle investering op lange termijn. Een goed ontwerp, is gefundeerd op uitgangspunten welke ontstaan uit een heldere toekomstvisie. Door het stellen van de juiste vragen komen uw ideeën en wensen ter sprake. Deze samenwerking is van onschatbare waarde! U als opdrachtgever bruist van de ideeën en Eelco ziet het elke keer weer als een uitdaging om deze ideeën te vertalen in een haalbaar plan. Een doordacht plan ontzorgt u tijdens het gehele bouwproces. Na oplevering draagt datzelfde plan bij aan het grote genieten!