Project Description

Diensten :

Bouwhistorisch onderzoek

Onderzoek naar bouwgeschiedenis en historie. Voor deze opdrachtgever hebben wij bouwhistorisch onderzoek verricht. Dit onderzoek wordt gebruikt als beheersmodel van hun gebouwen portefeuille alsmede een start document om tot planvorming te komen voor herbestemming en of functieverandering.