Project Description

Dit bijzondere rijksmonument maakt onderdeel uit van Landgoed Boschwijk en heeft voor Zwolle een rijke geschiedenis. Het hoofdhuis is bewoond door Rhijnvis Feith (1753-1824). Het koesthuis is gebruikt als dienstgebouw- woning voor het hoofdhuis. De koetsier bewoonde het huis en bewerkte het land. Mede door de ontwikkeling van de automobiel, kwam de functie van het koetshuis te vervallen is werd het volledig een getransformeerd tot een woonhuis. Beide opdrachtgever waren voornemens het pand aan te kopen, met dien verstande dat het op te splitsen was in twee wooneenheden.

Eelco Ekker heeft hiervoor een visie bepaald en planstukken voor deze herbestemming gefabriceerd en het vergunningstraject begeleid. Omdat het in juridische zin beschermd was als buitenplaats en als monument, dubbele bescherming, was de procedure omvangrijker dan een regulier adviestraject. Allerlei (deel) onderzoeken waren benodigd om uiteindelijk ‘groen’ licht te krijgen. De vergunning is verleend en momenteel vindt de uitvoering van de splitsing plaats.