Diensten :

Begrotingen
Bestek
Bouwbegeleiding
Bouwbegeleiding / directie
Bouwhistorisch onderzoek
Bouwvergunning
Directievoering
Duurzaamheidslening
Duurzaamheidssubsidie
Energieneutraal
Fiscaal advies
Ontwerp
Oplevering en nazorg
Plansubsidie
Prijsvorming
Schetsontwerp
Toekomstvisie
Transformatieplan
Uitvoeringssubsidie
In Rouveen staat een monumentale boerderij gelegen aan de Oude Rijksweg 243. Dit rijksmonument verkeert in grotendeels qua structuren in oorspronkelijke staat. Doordat de boerderij steeds is aangepast aan de geldende behoeftes, en omdat onderhoud in de loop der jaren sober is uitgevoerd is er nu een dringende restauratiebehoefte ontstaan. Deze restauratie omvat naast, zoveel mogelijk behoud van de karakteristieke elementen ook ingrepen die het monument een nieuwe gebruikstoekomst bieden. De accenten van dit restauratieplan liggen naast restauratie, op herbestemming en duurzaamheid. In de herbestemming verandert de functie van boerderij, naar een woonfunctie voor een bed and breakfast. Het zal na restauratie een recreatiefunctie gaan vervullen. Mede door het recreatieve karakter kan het voorhuis en haar karakteristieke elementen zo behouden blijven. Het accent van duurzaamheid ligt voornamelijk op het zo onzichtbaar mogelijk, reversibel isoleren van het monument zodat ook toekomstig gebruik ook energetisch betaalbaar blijft. Te denken valt aan de gehele buitenschil die thermisch verbeterd wordt en toevoeging van energiezuinige installaties.

Update. Op zaterdag 14 september 2019, vond hier de officiële opening van Open Monumentendag, gemeente Staphorst plaats. Als kers op de taart werd dit monument door het comité uitgeroepen als "Monument van jaar 2019".