Diensten :

Begrotingen
Bestek
Bouwbegeleiding
Bouwvergunning
Duurzaamheidssubsidie
Ontwerp
Prijsvorming
Toekomstvisie
Transformatieplan

Het buitenleven en wonen heeft een grote aantrekkingskracht. Vrij wonen en de ruimte voor het gezin hebben is een groot goed. Daarom zijn boerderijen die aan de randen van een stedelijk gebied liggen zo interessant en gewild. Zeker als de boerderij en erfopstallen ook nog historische kwaliteiten bezitten. Helaas verkeren doorgaans dit soort erven in een erbarmelijke staat van onderhoud. Meerdere bijgebouwen detoneren het landschap en oude erfstructuren zijn doorgaans volledig overwoekerd. De kunst bij dit soort erven is om de historische kwaliteiten te vinden en deze benadrukken in een nieuwe toekomstvisie. Denken vanuit de historie is dan het belangrijkste vertrekpunt voor het creëren van een nieuw toekomstbestendig woonconcept.

Transformaties als deze zijn doorgaans complex omdat niet alleen de boerderij aandacht verdient maar ook het erf en de opstallen. In een transformatieplan komen alle bouwplannen samen van boerderij tot en met opstallen. Door alles uit te werken worden er kosten bespaard in de vergunningsprocedures en ontstaan er bouwrechten waardoor de visie voor de toekomst ook juridisch verankerd is. Eelco Ekker ondersteunt, ontwerpt en adviseert hierin zijn opdrachtgevers van a-z.

Voor een familie die woonde in Zwolle was eveneens de behoefte aan ruimte, vrijheid en historisch wonen ontstaan. Deze boerderij kwam vrij en na een bezoek aan Funda.nl bleek al dat er ontzettend veel aan het erf moest gebeuren. Achterstallig onderhoud, grote vervallen bijgebouwen een verfrommeld erf. Hoe moet je hier doorheen kijken? Samen met Eelco hebben ze stap voor stap het erf geanalyseerd,  een transformatieplan opgesteld en de benodigde vergunningen aangevraagd. In de komende 10 jaar zal dit boerenerf, stap voor stap getransformeerd worden naar een toekomst bestendig woonerf.