Diensten :

Plansubsidie
Toekomstvisie
Transformatieplan
Uitvoeringssubsidie

Het waterfront is een van de grootse gebiedsontwikkelingen van Dalfsen geweest in de afgelopen decennia. Binnen het gebied waterfront zijn twee gebouwen gelegen die een rijke industriële geschiedenis van Dalfsen vertegenwoordigen. Beide panden, De Witte villa en de Cichoreifabriek moesten in dit totaalplan haar eigen plek krijgen en vinden. Voor de gemeente Dalfsen heeft Eelco Ekker in het voortraject onderzoek verricht naar de cultuurhistorische en monumentale kwaliteiten van de beide panden en de accenten vertaald in transformatieplannen. Deze transformatieplannen hebben de rijke historie van dit stukje industriële geschiedenis van Dalfsen aan het voetlicht gebracht en men heeft in een later stadium deze cultuurhistorie meegenomen in de ontwerpopgave, opgesteld door derden. Doordat men heeft moeten kiezen voor historiserende nieuwbouw, zijn de monumentale kwaliteiten van beide panden, genoemd in het transformatieplan niet behouden gebleven.