Diensten :

Aankoopbegeleiding
Begrotingen
Bestek
Bouwbegeleiding
Bouwbegeleiding / directie
Bouwhistorisch onderzoek
Bouwvergunning
Duurzaamheidslening
Duurzaamheidssubsidie
Energieneutraal
Fiscaal advies
Ontwerp
Plansubsidie
Prijsvorming
Schetsontwerp
Toekomstvisie
Transformatieplan

Dit rijksmonument is gelegen in hartje centrum van Assen op een van de mooiste locaties op de Brink. De opdrachtgevers hebben de deskundigheid van Eelco Ekker ingeschakeld om hun te begeleiden in de aankoop en de planontwikkeling van dit plan. De accenten van dit bouwplan zijn gericht op het restaureren en herbestemmen van dit pand. In de toekomst zal de benedenetage ingericht worden als Bed en Breakfest, een logische keuze zo midden in een bruisend en sfeervol centrum.

Allereerst is Eelco begonnen met het maken van een totaalvisie, waarin de wensen voor de B-B en wonen eerst in hoofdlijnen op perceel niveau zijn uitgewerkt en daarna zijn alle deelaspecten nader uitgewerkt en vertaald in benodigde bouwtekeningen en plannen. Een complexe puzzel. Met de gemeente en instanties zijn daarna alle procedures uitgelijnd en opgestart. Te meer omdat dit een Rijksmonument met een herbestemmingsopgave is, kwamen hier meerdere zaken bijeen. Door woud van regels heeft Eelco zijn opdrachtgevers geloodst en heeft daarnaast om de financiële haalbaarheid te vergroten diverse subsidies aangevraagd.

'Een monumentenadviseur die de weg weet in het 'monumentenbos', was voor ons als opdrachtgevers van grote meerwaarde. Hierdoor hebben we in een relatieve korte doorlooptijd veel bereikt.'