Diensten :

Aankoopbegeleiding
Bouwhistorisch onderzoek
Toekomstvisie

De afdeling vastgoed van de gemeente Wierden bracht in 2014 dit pand in de verkoop. Echter omdat het pand een gemeentelijke status heeft, was het voor een geïnteresseerde aspirant-koper niet inzichtelijk welke veranderingen er mogelijk waren. Het risico was aanwezig dat bij aankoop van het pand, de gewenste ontwikkelingen niet vergund zouden worden. Omdat deze in strijd kunnen zijn met de monumentale waarden. Inzage hebben in deze monumentale waarden bleek het belangrijkste verkoopinstrument te zijn voor dit gebouw. Zowel de verkoper als de koper konden hiermee het risico inperken en de bandbreedte van de haalbaarheid vergroten. Eelco Ekker heeft voor de gemeente dit onderzoek verricht en de waarden weergegeven in een rapportage.