Voor de herinrichting van de bovenverdieping van het monumentale winkelpand met achterhuis, heeft Eelco Ekker, voor het pand aan de Sassenstraat een bouwhistorischonderzoek verricht. Het doel van het onderzoek was om de historisch waardevolle onderdelen in beeld te brengen. Met name de kapconstructie was interessant, omdat ons inzicht verschafte in de verschillende bouwperioden. Deze uitgangspunten hebben de basis gelegd voor verdere planvorming.