Diensten :

Bouwhistorisch onderzoek

Het voormalige rijksmonumentale raadhuis van gemeente Teteringen is door de gemeente Breda te koop aangeboden. In dit stadium is het voor een aspirant-koper van groot belang inzage te hebben in de bouwhistorische waardevolle elementen. Deze dienen bij herbestemming en functieveranderingen gerespecteerd te worden. Eelco Ekker is door een aspirant-koper benaderd om dit monument te inventariseren en aan te geven welke bouwhistorische ontwikkeling het pand heeft doorgemaakt en welke bouwhistorische waarden er nog aanwezig zijn. Dankzij deze rapportage kan men nu diverse afwegingen c.q. studies maken om de haalbaarheid van deze herontwikkeling te toetsen.