Diensten :

Begrotingen
Bestek
Bouwbegeleiding / directie
Bouwvergunning
Fiscaal advies
Ontwerp
Oplevering en nazorg
Plansubsidie
Prijsvorming
Schetsontwerp
Toekomstvisie
Uitvoeringssubsidie

Denkt men aan Radewijk, dan denkt men aan de molen op de belt. Dagelijks wordt deze molen bedrijfsmatig ingezet. Meelstof en prachtige industriële maalmachines kenmerken het karakter van het interieur. In de tijd is enkel het reguliere onderhoud uitgevoerd. Immers, tijd voor groot onderhoud of restaureren was er niet omdat dit ten koste ging van de bedrijfsvoering. Vanwege het aanstaande pensioen van huidige eigenaar is de wens ontstaan om de exploitatie van de molen over te dragen. Eelco Ekker benaderd om mee te denken over deze transitie. Hij heeft een restauratievisie met plan opgesteld waarbij de restauratieve problemen een voor een werden aangepakt, met uiteraard het behoud van het kenmerkende karakter. Tevens heeft Eelco Ekker de eigenaar ontzorgt door alle procedures en subsidies aan te vragen. In het najaar van 2015 zal de restauratie van start gaan. Na restauratie is de molen weer bedrijfsmatig vitaal en kan dan met reguliere onderhoudssubsidie in stand gehouden worden.