Restauratie

Waarom is een historisch stadcentrum, of het landelijk gebied zo aantrekkelijk? Omdat we genieten van historische gebouwen. Historische gebouwen hebben een eigen karakter. Zij bepalen de omgeving van een stad, landschap of dorp. Met die aandacht en waardering, lijkt het vanzelfsprekend dat we goed letten op ons erfgoed.

Echter, het behouden van historische gebouwen gaat niet vanzelf. Behoud en investeren blijft noodzakelijk en een goed advies cruciaal.

Bij restauratie, ligt de aandacht op het herstellen van de bouwkundige conditie. De bouwdelen zoals fundering, gevels, daken worden dan aangepast aan de eisen van de tijd. De integratie van comfortverhogende en energiezuinige voorzieningen zoals het isoleren van daken, speelt hierbij een grote rol. In een restauratieplan worden dit soort facetten opgenomen, inclusief de benodigde wet en regelgeving.

Herbestemming

Woonhuizen, boerderijen, kerken, scholen, industriële gebouwen zoals oude fabrieken of voormalige kazernecomplexen zijn vaak markante gebouwen. Ze liggen meestal letterlijk in het hart van de gemeenschap en zijn gezichtsbepalend. Dikwijls bezitten deze gebouwen een architectuur die nog wat aarzelend erkenning krijgt.

Vanwege veranderende tijden, functieverlies en leegstand treedt het verval in. Uiteindelijk rest er niets anders dan te slopen. Herbestemming of transformatie kan dan juist een goed instrument zijn om het verleden in een nieuwe setting levend te houden.

Gedurende dit proces is een heldere visie essentieel. Ekker Bouw & Monumentenadvies adviseert en begeleidt daarin graag.